Gå til innhold

Velkommen til det første politiske samrådsmøte i KVU Innfarter til Tromsø. De politiske samrådsmøtene er regionvegsjefens møter med politisk ledelse i kommunene (ordførere og fylkesråder) og ungdommens fylkesråd. I tillegg inviteres regionrådssekretærene på disse møtene.

Tema for møtet den 3. april vil være å ha dialog om hva slags problemstillinger som er viktige, hva slags behov for endringer det er for transportsystemet og hvilke mål og krav som er aktuelle.

Nærmere møteinformasjon blir sendt ut ca. en uke i forkant.