Gå til innhold

Regionrådet for perioden 2019/2020-2023 ble konstituert fredag 25. oktober 2019.

Ordfører, Mona Pedersen, Karlsøy kommune.

Regionrådets nye leder og nestleder for perioden 2019/2020-2021 er henholdsvis ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen (Karlsøy fellesliste) og ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen (AP).

Regionrådet består av ni faste medlemmer, tre representanter fra hver deltakerkommunene. Ordførere, varaordførere og kommunestyrerepresentanter.

Varamedlemmer velges av og blant de enkelte kommunestyrer.

Administrasjonssjefene i de deltakende kommuner innkalles til regionrådsmøtene med møte- og talerett.

 

 

Regionrådets arbeidsutvalg

 • Ordførerne utgjør arbeidsutvalget (AU)
 • Regionrådets leder er også leder for arbeidsutvalget
 • Varaordfører skal være vararepresentanter til arbeidsutvalget

Administrativt utvalg

 • Leder, kommunedirektør Britt Elin Steinveg,  Tromsø kommune
 • Kst. rådmann, Einar Nøstvik Guleng, Balsfjord kommune
 • Rådmann Leif Hovden, Karlsøy kommune

Sekretariat

 • Består av daglig leder
 • Daglig leder skal samarbeide nært med regionrådets leder, arbeidsutvalget og administrativt utvalg og er sekretær for AU og administrativt utvalg.

Regionrådets faste medlemmer – for perioden 2019/2020-2023

Balsfjord kommune

 • Ordfører, Gunda Johansen (AP), medlem
 • Varaordfører, Fridtjof Vinter (H), medlem
 • Jens-Olav Løvlid, (SP), medlem

Karlsøy kommune

 • Leder, ordfører,Mona Pedersen, (Karlsøy fellesliste).
 • Varaordfører Parabaran Rajalingam, (SV), medlem
 • Gunn Hansen (SP), medlem

Tromsø kommune

 • Ordfører, Gunnar Wilhelmsen(AP), nestleder
 • Varaordfører, Marlene Bråthen (SP), medlem
 • Irene Vanja Dahl, (H), medlem

Regionrådets-medlemmer og varamedlemmer, følg link nedenfor.

Medlemsoversikt 2020-2023