Gå til innhold

Regionrådets nye leder og nestleder for perioden 2018-2019 er henholdsvis ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen (AP) og ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen (FRRR).

Regionrådet består av ni faste medlemmer, tre representanter fra hver deltakerkommunene. Ordførere, varaordførere og kommunestyrerepresentanter.

Varamedlemmer velges av og blant de enkelte kommunestyrer.

Administrasjonssjefene i de deltakende kommuner innkalles til regionrådsmøtene med møte- og talerett.

Regionrådets arbeidsutvalg

 • Ordførerne utgjør arbeidsutvalget
 • Regionrådets leder er også leder for arbeidsutvalget
 • Varaordfører skal være vararepresentanter til arbeidsutvalget

Administrativt utvalg

 • Leder, kommunalsjef, Bjarte Kristoffersen,  Tromsø kommune
 • Kst. rådmann, Einar Nøstvik Guleng, Balsfjord kommune
 • Rådmann Leif Hovden, Karlsøy kommune

Sekretariat

 • Består av daglig leder
 • Daglig leder skal samarbeide nært med regionrådets leder, arbeidsutvalget og administrativt utvalg.

Regionrådets faste medlemmer – for perioden 2016-2019

Balsfjord kommune

 • Leder, ordfører, Gunda Johansen (AP)
 • Varaordfører, Odd Ronald Nilsen (AP), medlem
 • Ole-Johan Rødvei, (H), medlem

Karlsøy kommune

 • Nestleder, ordfører,Mona Pedersen, (FRRR), medlem
 • Varaordfører Frank Pettersen, (FrP), medlem
 • Gunn Hansen (SP), medlem

Tromsø kommune

 • Ordfører, Kristin Røymo AP), medlem
 • Varaordfører, Jarle Aarbakke (AP), medlem
 • Rolleiv Lind, (H), medlem

Tabell som viser oversikt over regionrådets faste medlemmer samt varamedlemmer.

Regionrådets-medlemmer og varamedlemmer

Regionrådets-medlemmer-2019

 

 

Kalender

Se flere »

Aktuelt

Se flere »