Gå til innhold

Utredning av Nord-Norgebanen- ut på høring

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet legger nå Jernbanedirektoratet et oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for en …

FINANSIELL ANALYSE – LANGSUNDFORBINDELSEN

KPMG’s finansielle analyse av Langsundforbindelsen ble presentert for media, 8. mai.2019.  Analysene er gjort med …

Uttalelse – Ja til økte bøtesatser ved tyvfiske og fiskesmugling

I en felles uttalelse til Fiskeriminister Harald T. Nesvik sier Vest-Finnmark Regionråd, Øst-Finnmark Regionråd, Nord-Troms Regionråd, Tromsø-områdets …

Tromsø-områdets regionråd møter Vest-Finnmark regionråd

Tirsdag 22. januar ble det gjennomført et møte mellom Vest-Finnmark regionråd og Tromsø-områdets regionråd. Det …

Åpent seminar om Havbruk

Tromsø Arbeiderpartis kommunestyregruppe arrangerer i dag, onsdag 19. desember,  åpent seminar om Havbruk. På seminaret …

Vedr. Pressemelding i forbindelse med høring av Regional Plan for Ullsfjordforbindelsen (UFB)

Styret i Ullsfjordforbindelsen har skrevet dagsbrev til Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo. I brevet …

Regional plan for Ullsfjordforbindelsen er nå ute på høring

Fylkesrådet har vedtatt å sende forslag til regional plan for fylkesveg 91 «Ullsfjordforbindelsen» ut på …

Fersk rapport legges fram: Næringstransporter på veiene i Troms og i Finnmark – status 2018

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), la onsdag 10. oktober frem en …

E8 gjennom Ramfjord kan stå ferdig i 2023.

Formannskapet i Tromsø kommune, tirsdag 9/10 behandlet Ny E8 gjennom Ramfjorden, sak 18/7428. Følgende vedtak …

Innfartsveger til Tromsø – Ideveksted på Vollan

3.-4. oktober ble det avholdt ideverksted på Vollan gjestestue, i forbindelse med Statens vegvesen’s konseptvalgsutredning …