Gå til innhold

Vedr. Pressemelding i forbindelse med høring av Regional Plan for Ullsfjordforbindelsen (UFB)

Styret i Ullsfjordforbindelsen har skrevet dagsbrev til Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo. I brevet …

Regional plan for Ullsfjordforbindelsen er nå ute på høring

Fylkesrådet har vedtatt å sende forslag til regional plan for fylkesveg 91 «Ullsfjordforbindelsen» ut på …

Fersk rapport legges fram: Næringstransporter på veiene i Troms og i Finnmark – status 2018

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), la onsdag 10. oktober frem en …

E8 gjennom Ramfjord kan stå ferdig i 2023.

Formannskapet i Tromsø kommune, tirsdag 9/10 behandlet Ny E8 gjennom Ramfjorden, sak 18/7428. Følgende vedtak …

Innfartsveger til Tromsø – Ideveksted på Vollan

3.-4. oktober ble det avholdt ideverksted på Vollan gjestestue, i forbindelse med Statens vegvesen’s konseptvalgsutredning …

Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen behandles nå i de respektive kommuner

Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen er nå lagt ut for politisk behandling i de respektive …

Årsmelding 2017

Regionrådet vedtok årsmelding for 2017, i regionrådsmøte 22.6.2018. Leder for regionrådet har vært varaordfører i …

Regionrådets handlingsprogram for 2018-2019

Tromsø-områdets regionråd vedtok i møte 22. juni 2018 regionrådets Handlingsprogram for 2018-2019 i tråd med …

Kystsoneplan Tromsøregionen- rulleres

Et enstemmig regionråd vedtok i møte 22. juni 2018 at kystsoneplan Kystplan Tromsøregionen skal rulleres. …

Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen ute på høring

Regional strategisk næringsplan er utarbeidet av Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner for å …