Gå til innhold

Konseptvalgutredningen KVU Innfarter til Tromsø – ute på høring.

Konseptvalgutredningen KVU Innfarter til Tromsø er utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag av Samferdselsdepartementet, ligger …

REGJERINGEN INNVILGER IKKE NORWEGIANS FORESPØRSEL OM YTTERLIGERE STØTTE

Regionråd og interkommunale råd i Troms og Finnmark samt Nordre-Norland har samlet seg om en …

Fikk du ikke med deg havbrukswebinarene? Du kan se opptakene her

17. og 18. november holdt vi to åpne webinar med fokus på havbruk i forbindelse …

Hva vet du om effektene av havbruk, tekniske løsninger og næringens innsats? Åpne webinarer 17. og 18. november

Revisjon av Kystsoneplanen – delta i webinarer Planprogrammet for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen, som …

Arktis 2030 – millioner til prosjekter som støtter opp om regjeringens nordområdepolitikk

I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 …

«Nord-Norgebanen – vår tids store nasjonale prosjekt»

«Dette er vår tids storverk, sa Kong Haakon VII da han i 1909 åpnet Bergensbanen. …

Si din mening om bruk og vern av kystsonen

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen sendes på høring og legges ut …

Uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd om regjeringens forslag om endinger i Havbruksfondet.

Uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd om regjeringens forlag om endinger i Havbruksfondet. Regjeringen foreslår i revidert …

Videomøte mellom Regionrådet møter Tromsbenken

Regionrådet vil gjennomføre et videomøte med Tromsbenken, mandag 27. april, kl.11:00. Møtet arrangeres som videomøte …

UTTALELSE OM ÅRETS STATSBUDSJETT

Tromsø-områdets regionråd har i dag (09.01.20) sendt en uttalelse vedrørende statsbudsjettet. Brevet er sendt til …