Gå til innhold

Årsberetning 2020

Regionrådet vedtok Årsberetning  2020, i regionrådets årsmøte 11.6.2021. Leder for regionrådet har vært ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen (KF).  Nestleder har vært ordfører Gunnar Wilhelmsen, Tromsø kommune.

Årsberetning 2020

Årsmelding 2019

Regionrådet vedtok årsmelding/årsberetning  for 2019, ble vedtatt i årsmøte, 20.11.2020. Leder for regionrådet har vært ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen (AP). Nestleder har vært ordfører Mona Pedersen (KF), Karlsøy kommune.

Årsberetning 2019

Årsmelding 2018

Regionrådet vedtok årsmelding/årsrapport for 2018, i regionrådsmøte 25.10.2019. Leder for regionrådet har vært ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen (AP). Nestleder har vært ordfører Mona Pedersen (FRRR), Karlsøy kommune.

Årsrapport 2018

Årsmelding 2017

Regionrådet vedtok årsmelding for 2017, i regionrådsmøte 22.6.2018. Leder for regionrådet har vært varaordfører i Tromsø kommune, Jarle Aarbakke (AP). Nestleder har vært ordfører Gunda Johansen (AP) Balsfjord kommune.

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Regionrådet vedtok årsmelding for 2016 i møte, 22.9.2017. Daglig leder for regionrådet i 2016 har vært varaordfører i Tromsø kommune, Jarle Aarbakke (AP). Nestleder har vært ordfører Gunda Johansen (AP) Balsfjord kommune.

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Regionrådet vedtok årsmelding for 2015 i møte, 27.5.2016. Daglig leder for regionrådet i 2015 har vært ordfører i Karlsøy kommune, Hanny Ditlefsen (RRRR). Nestleder har vært byrådsleder i Tromsø kommune, Øyvind Hilmarsen (H).

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Regionrådet vedtok årsmeldingen for 2014 i regionrådets møte, 25. mai 2015. Daglig leder for regionrådet i 2014 har vært ordfører i Karlsøy kommune, Hanny Ditlefsen (RRRR). Nestleder har vært byrådsleder i Tromsø kommune, Øyvind Hilmarsen (H).

Årsberetning 2014

Årsmelding 2013

Regionrådet vedtok årsmeldingen for 2013 i møte, 18. september 2014 . Daglig leder for regionrådet har i 2013 vært ordfører Ole-Johan Rødvei (H), Balsfjord kommune. Nestleder har vært ordfører i Karlsøy kommune, Hanny Ditlefsen (RRRR).

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

I januar 2012 tok ordfører i Balsfjord kommune,  Ole-Johan Rødvei (H) over som regionrådets leder etter tidligere ordfører i Tromsø kommune, Arild Hausberg (AP). Ordfører i Karlsøy, Hanny Ditlefsen (RRR) tok over som regionrådets  nestleder etter tidligere ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen (AP).

Årsmelding 2012

Årsmelding 2010/2011

Årsmeldingen omfatter perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsaken til dette er at 2011 var kommunevalgår, noe som medfører at det måtte velges nye representanter til regionrådet fra de tre kommunene, herunder også leder og nestleder for det «nye» regionrådet. I denne perioden satt daværende ordfører i Tromsø kommune, Arild Hausberg (AP) som leder og nestleder var ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen (AP).

Årsmelding 2010/2011

Årsmelding-2009/2010

I 2009 har regionrådets leder vært ordfører Bent Gabrielsen, Karlsøy kommune, nestleder har vært ordfører Arild Hausberg, Tromsø kommune.  I 2009 ble det avholdt to regionrådsmøter og behandlet 12 saker.

Årsmelding 2009