Gå til innhold

Her ligger dokumenter som saksdokumenter, protokoller og uttalelser for perioden 2011 – 2018.

Høringsuttalelser

2020

Stortingets finansdep-uttalese fordeling-havbruksfond Uttalelse- kvotenedlingen Stortingets næringskomité Stortingets finansdep-uttalese fordeling-havbruksfond

Uttalelse- kvotemeldingen Stortingets næringskomité

Troms Holding- Innspill utbytte Troms Kraft

 

2019

Uttalelse – Ja til økte bøtesatser ved tyvfiske og fiskesmugling
Regionrådenes høringssvar
Tromsø kommunes Jernbaneutvalg-høringsinnspill
Ny jernbane Fauske-Tromsø (Nord-Norgebanen Oppdatert kunnskapsgrunnlag. Hovedrapport

2017

Ullsfjordforbindelsen og Langsundforbindelsen
Opprettelse av egen PCI-enhet ved Nordlandsykehuset 
Regional transportplan 2018-2029

2016

Forsvarsdepartementet – langtidsplan
Fylkesvei 863 Langsundforbindelsen 
Andøya flystasjon
Kollektivtransport i Troms 2016-2019- høring
Planprogram – Regional bibliotekplan 2016-2017 – høringsinnspill

2015

Nærpolitireformen
Statens vegvesen – veipakke
Pasientreiser – pasientenes tilbud i distriktene svekkes
Relokalisering av forskningsaktiviteten på Holt
Ideakselrator – partnerskapsavtalen
Rovdyrforliket – Tromsbenken
Omklassifisering av fylkesveg til riksveg- brev til SamfDep

2014

Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelser- Fiskeriministeren
Regional handlingsplan for fylkesveg 2015-2017(-2023)
Planprogram Regional plan for Handel og service i Troms – høring og offentlig ettersyn
Tilbudsstruktur for videregående opplæring i Troms – Høring
Forslag til Planprogram for Kommuneplan 2015-2026 for Tromsø kommune – Høring
Uttalelse – Psykiatrisk helsetilbud
Forslag til Planprogram for Kommuneplan 2015-2026 for Tromsø kommune – høringsinnspill

2013

Fylkesplan 2014-2025 – planprogram
Regional transportplan 2014-2023
Regionrådet er bekymret for forslag til kutt ved Nordkjosbotn vgs
Helse Nord – kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen
NTP 2014-2017(2023) – Forslag til Handlingsprogram

2012

Regional planstrategi – høringsinnspil
Uttalelse til Transportetatenes forslag NTP 2014-2023
Ny skolestruktur i Tromsø-regionen – underskrevet
Fare for nedleggelse av psykiatrisk døgnenhet for Tromsø og og omegn, døgnenheten Storsteinnes – uttalelse til Helse Nord og UNN HF

2011

Høringsbrev til vedlikeholdsprogram for fylkesveg 2011-2014 – høring
Brev til UD – arktisk råds sekretariat
Høring NOU 2011-3 Kompetansearbeidsplasser
Ny studieplan for legestudiet
Høring – Infrastruktur i Nord – del 2 av Nordområderapporten
Etablering av Arktisk råds sekretariat i Tromsø- Brev til UD
Ny infrastruktur i Nord – Del 2 av Nordområderapporten – uttalelse fra regionrådet

2010

RU – Forslag til endring av kommuneloven – høring
TF-fellesmøter-partnerskapsavtale
Visuell kunstplan fylkeskommunen -høring
Ny Stortingsmelding om landbruk og matpolitikk – uttalelse til Fylkestinget
Innspill Regionalt utviklingsprogram 2010-2013

 

Protokoller – Regionrådsmøter

2021

Protokoll 5.2.2021
Protokoll 16.4.2021
Protokoll 11.6.2021
Protokoll 2.9.2021

2020

Protokoll – 7.2.2020
Referat møte med Tromsbenken-27.4.2020

Protokoll 15.6.2020
Protokoll- 18.9.2020-v2
Protokoll 20.11.2020 -v2

2019

Protokoll 21.-22.1.2019
Protokoll 22.3.2019
Protokoll 25.10.2019

2018

Protokoll 2.2.2018
Protokoll 23.4.2018
Protokoll 22.6.2018
Protokoll 21.9.2018
Protokoll 7.12.2018

2017

Protokoll 03.02.17
Protokoll 05.05.17
Protokoll 22.09.17
Protokoll 8.12-2017

2016

Protokoll 22.01.16
Protokoll 4.3.16
Protokoll 27.5.16
Protokoll 14.-15.09.16
Protokoll 16.12.16

2015

Protokoll – Tromsø 13.02.15
Protokoll -Tromsø 27.03.15
Protokoll -Tromsø 29.05.15
Protokoll- Tromsø 28.08.15
Protokoll -Tromsø 5.11.15
Protokoll -Tromsø 18.12.15

2014

Protokoll- Tromsø 31.01.2014
Protokoll -Tromsø 04.04.14
Protokoll- Tromsø 30.05.14
Protokoll – Tromsø 18.-19. 9.2014
Protokoll-Tromsø 12.12.14

2013

Protokoll – Tromsø 18.01.13
Protokoll- Tromsø 22.03.13
Protokoll -Tromsø 24.05.13
Protokoll- Malangen Brygger 19.-20.09.13
Protokoll – Tromsø 13.12.13

2012

Protokoll -Tromsø 10.01.12
Protokoll – Storsteinnes 29.03.12
Protokoll – Hav og fjell 11.05.12
Protokoll – Storsteinnes 06.0912
Protokoll – Tromsø 09.11.12
Protokoll- Tromsø 14.12.12.

2011

Protokoll – Hansnes – 21.01-2011
Protokoll – Malangen 28.-29.03.
Protokoll – Tromsø 16.09.11  
Protokoll – Tromsø – 06.12.-11

2010

Protokoll – 02.03.-10
Protokoll 04.06.-Hansnes
Protokoll – 05.11.-10

Årsmeldinger

Årsmelding 2020 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2019 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2018 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2017 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2016 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2015 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2014 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2013 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2012 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2010/2011 for Tromsø-områdets regionråd
Årsmelding 2009  for Tromsø-områdets regionråd