Gå til innhold

Rullering av Kystplan Tromsøregionen

Det har nå gått tre år siden Kystplan Tromsøregionen ble vedtatt i kommunene Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Målselv. Tromsø-områdets regionråd fattet i regionrådsmøte 21. september vedtak om å sette i gang rullering av eksisterende kystsoneplan.

Les mer »

Kystplan Tromsøregionen

Kystplan Tromsøregionen er et interkommunalt samarbeidsprosjekt hvor kommunene Målselv, Balsfjord, Tromsø, Lyngen og Karlsøy har gått sammen om å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Prosjektet eies av Tromsø-områdets regionråd.

Les mer »

Tromsøregionen – Samspill og regional vekstkraft

Prosjektet (programmet) er basert på en utlysning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med søknadsfrist 31. januar 2014. «Utlysning – tilskuddsordning: Utviklingsprogrammet for byregioner».

Les mer »