Gå til innhold

Kystplan Tromsøregionen

Kystplan Tromsøregionen er et interkommunalt samarbeidsprosjekt hvor kommunene Målselv, Balsfjord, Tromsø, Lyngen og Karlsøy har gått sammen om å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Prosjektet eies av Tromsø-områdets regionråd.

Les mer »

Tromsøregionen – Samspill og regional vekstkraft

Prosjektet (programmet) er basert på en utlysning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med søknadsfrist 31. januar 2014. «Utlysning – tilskuddsordning: Utviklingsprogrammet for byregioner». Tromsø kommune har tatt initiativ til prosjektet som har fått prosjektnavnet: Tromsøregionen – Samspill og regional vekstkraft. 33 byregioner deltar i programmet. Distriktssenteret skal ha en koordinerende rolle i det nasjonale prosjektet.

Les mer »