Gå til innhold

Revisjon av kystsoneplanen for Tromsø-regionen

Tromsø-områdets regionråd besluttet 21. september 2018 å revidere eksiterende kystsoneplan, Kystplan Tromsøregion fra 2015. Kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord inngår i samarbeidet. Kystsoneplanen for Tromsøregionen ble vedtatt i nov/des 2022.

Les mer »

Kystplan Tromsøregionen

Kystplan Tromsøregionen er et interkommunalt samarbeidsprosjekt hvor kommunene Målselv, Balsfjord, Tromsø, Lyngen og Karlsøy har gått sammen om å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Prosjektet eies av Tromsø-områdets regionråd.

Les mer »

Tromsøregionen – Samspill og regional vekstkraft

Prosjektet (programmet) er basert på en utlysning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med søknadsfrist 31. januar 2014. «Utlysning – tilskuddsordning: Utviklingsprogrammet for byregioner».

Les mer »