Gå til innhold

Tromsø-områdets regionråd møter Vest-Finnmark regionråd

Tirsdag 22. januar ble det gjennomført et møte mellom Vest-Finnmark regionråd og Tromsø-områdets regionråd.

Det er første gang et slikt felles møte er arrangert. Initiativet til møtet ble tatt i Tromsø-områdets regionråd i september 2018 etter forslag fra regionrådets nestleder og ordfører i Karlsøy kommune.

 

Saksagenda:

Tirsdag 22. januar:

 

Kl. 09.00-10.30                   Tema 2: Møte med Tromsø-områdets Regionråd

Tromsø-områdets Regionråd har tatt initiativ til å møte Vest-Finnmark Regionråd.. Dette regionrådet består av Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune. Regionrådsleder er Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord kommune og nestleder er Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy kommune. Daglig leder er Yngve Voktor, som er lokalisert hos Tromsø kommune.

Velkommen til møtet, kort presentasjon av deltakerne

Begge regionrådene presenterer planer og strategier som ligger til grunn for regionrådenes arbeid, hvordan man er organisert og viser gjennom eksempler hvordan man praktisk arbeider administrativt og politisk. Ca. 40 minutter til hvert regionråd, og det kan stilles konkrete spørsmål underveis ift. det som fremlegges.

Kl. 10.30-10.50                   Pause m/litt og bite i

Kl. 10.50-11.50                   Tema 2: Møte med Tromsø-områdets Regionråd, fortsetter

Vi drøfter samhandling mellom de to regionrådene;

  • Hva kan vi lære av hverandres måte å arbeide på?
  • Er det konkrete saksområder der vi kan samarbeide?
  • Fremtidig regionrådsstruktur i det nye fylket?
  • Fremtidig organisering av regionrådene i Troms-Finnmark etter en eventuell sammenslåing.

Kl. 11.50-12.00                   Oppsummering og avslutning