Gå til innhold

Hovedtema for møtet er:

Næringslivet:
Hvordan påvirker koronapandemien det regionale og lokale næringslivet, herunder fiskeri, landbruk og reiseliv? Hvordan kan tromsbenken bidra?

Samferdsel:

E8 Sørbotn-Lauksletta
E6 Nordkjosbotn-Hatteng
Tromsø lufthavn, Langnes – ny flyterminal, oppstillingsplass og på sikt rullebaneforlenging.
Tromsøpakken (Ny Tverrforbindelse og Ny Kvaløyforbindelse)
Langsundforbindelsen
Ullsfjordforbindelsen