Gå til innhold

Politisk samrådsmøte II – Konseptvalgutredning Innfarter til Tromsø

Velkommen til det andre politiske samrådsmøtet i KVU Innfarter til Tromsø. De politiske samrådsmøtene er regionvegsjefens møter med politisk ledelse i kommunene (ordførere og fylkesråder), Sametinget og Ungdommens fylkesråd. I tillegg inviteres regionrådssekretærene på disse møtene.

Tema for møtet vil være prosjektutløsende behov, mål for transportsystemet, mulige løsninger og konsepter.

Nærmere møteinformasjon blir sendt ut ca. en uke i forkant.

Møtet vil finne sted fredag 14. juni kl. 10.00-12.30 i Tromsø, hos Statens vegvesen i Stakkevollvegen 35/37, Møterom Borealis i 1. etg.

 

Med hilsen
Nils Petter Rusånes

Prosjektleder KVU Innfarter til Tromsø

Stab: Strategistab
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøksadresse: Dreyfushammarn 31, BODØ
Telefon: +47 75552966  Mobil: +47 97564575  e-post/Lync: nils.rusaanes@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no