Gå til innhold

Regionrådets arbeidsutvalg (ordførerne) har behandlet saksinnspillene fra de tre kommunene som inngår i regionrådet. Følgende saker settes på møtets dagsorden for for møtet.

Tromsø kommune vil legge frem følgende saker:

·         Helikopterberedskap i Troms?

·         Byvekstavtale Tromsø -oppstart av forhandlinger

·         E 8 Ramfjord- fremdrift

·         Bærekraftig reiseliv

·         Tønsnes havn og reaktordrevne fartøy

·         Regulering av private barnehager, se vedlegg.

 

Karlsøy kommune vil legge frem følgende saker

Havbruksnæringen – stikkord bærekraftig næring- notat kommer fra Karlsøy forut for møtet

·         Videreføring av Nord-Norge banen – Fauske -Tromsø.

Balsfjord kommune la ikke frem egne saker men flere av sakene som legges frem fra Tromsø- og Karlsøy kommune er også aktuelle for Balsfjord kommune.

Fra næringslivet møter beslutningstakere fra Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Dagsorden:

10:30: Velkommen- leder av regionrådet ordfører Gunda Johansen, Balsfjord kommune.

10:40: Presentasjon av regionrådet

10:50: Presentasjon av Tromsbenken

11:00: Regionrådets/kommunenes presentasjon av saksportefølje, jfr. tilsendt oversikt over saker som ønskes belyst og debattert.

·         Tromsø kommune

·         Karlsøy kommune

Spørsmål og svar

12:45: Lunsj (Rådhusets kantine)

13:30: Næringsforeningen i Tromsøregionen – innlegg.

14:00: Tromsbenken

14:30: Møteslutt.

 

Møtedeltakere:

Cecilie Myrseth (A) – Representant nr. 1 for Troms
Kent Gudmundsen (H) – Representant nr. 2 for Troms
Per-Willy Amundsen (FrP) – Representant nr. 3 for Troms
Martin Henriksen (AP) – Representant nr. 5 for Troms
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) – Representant nr. 6 for Troms
Gunda Johansen (AP) – Leder og ordfører i Balsfjord kommune
Odd-Ronald Nilsen (AP) – Reg.rådsmedlem og varaordfører i Balsfjord kommune
Frank Harry Pettersen (FrP) – Reg.rådsmedlem og varaordfører i Karlsøy kommune
Gunn Hansen (SP) – Reg.rådsmedlem for Karlsøy kommune
Jostein Richardsen(FrP) – Varamedlem i reg.rådet for Karlsøy kommune
Leif Hovden- Rådmann i Karlsøy kommune
Kristin Røymo (AP) – Reg.rådsmedlem og ordfører i Tromsø kommune
Jarle Aarbakke (AP) – Reg.rådsmedlem og varaordfører i Tromsø kommune
Rolleiv Lind (H) – Reg.rådsmedlem for Tromsø kommune
Bjarte Kristoffersen
Leder av regionrådets administrative utvalg og kommunaldirektør – Tromsø kommune
Yngve Voktor – Daglig leder for regionrådet
Trude Nilsen – Adm. direktør i Tromsøregionens næringsforening.