Gå til innhold

Regionrådets arbeidsutvalg (ordførerne) har behandlet saksinnspillene fra de tre kommunene som inngår i regionrådet. Følgende saker settes på møtets dagsorden.

Tromsø kommune vil legge frem følgende saker:

·         Helikopterberedskap i Troms?

·         Byvekstavtale Tromsø -oppstart av forhandlinger

·         E 8 Ramfjord- fremdrift

·         Bærekraftig reiseliv

·         Tønsnes havn og reaktordrevne fartøy

·         Regulering av private barnehager, se vedlegg.

 

Karlsøy kommune vil legge frem følgende saker

·         Havbruksnæringen – stikkord bærekraftig næring- notat kommer fra Karlsøy forut for møtet

·         Videreføring av Nord-Norge banen – Fauske -Tromsø.

Balsfjord kommune la ikke frem egne saker men flere av sakene som legges frem fra Tromsø- og Karlsøy kommune er også aktuelle for Balsfjord kommune.

Fra næringslivet møter beslutningstakere fra Næringsforeningen i Tromsøregionen og SjømatNorge. Denne listen kan bli utvidet.