Gå til innhold

Invitasjon til Ideverksted om Konseptvalgutredning (KVU) Innfarter til Tromsø

Statens vegvesen arrangerer ideverksted om KVU innfarter til Tromsø 3. – 4. oktober på Vollan i Nordkjosbotn, Balsfjord kommune. Vi ønsker ditt bidrag til å synliggjøre transportutfordringer. Videre hvilke behov som finnes i ditt område for de fem innfartene, inkludert hurtigbåt nord og sør til Tromsø. Samt at vi ønsker å høre om hva dere tenker om framtida og hva slags ideer som kan være aktuelle for transport- og samferdselsløsninger i Troms.

Dette er en foreløpig invitasjon til fylkesråder, ordførere, regionrådssekretærer, Sametinget, representanter fra Fylkesmannen i Troms, Kystverket, Avinor, Jernbanedirektoratet og Forsvaret slik at dere kan sette av dagene.

Av praktiske årsaker må vi sette grense på at fylkeskommunen kan delta med inntil 5 personer, kommunene med inntil 2 personer hver og de øvrige etater og aktører med 1 person hver.

Prosjektets nettside er:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso

Der finner man blant annet nyheter og utfordringsnotat for KVUen.

Spørsmål om utredningen kan rettes til prosjektleder Nils Petter Rusånes, tlf. 97564575 eller epost nils.rusaanes@vegvesen.no