Gå til innhold

Tentative saker for møtet:

  • Besøk fra Troms fylkeskommune ved prosjektleder, Kristina Forsberg. Hun vil orientere om Folkehelseprogrammet.
  • Regionrådsstruktur etter 1.1.2020 – prosess
  • Rullering av kystsoneplan- prosess
  • Sakskart for regionrådsmøte 22/3

Sakskart for møtet sendes ut 1 uke før møtet.