Gå til innhold

Videomøte med Tromsbenken

Hovedtema for møtet er: Næringslivet: Hvordan påvirker koronapandemien det regionale og lokale næringslivet, herunder fiskeri, …

Møte med Tromsbenken

Regionrådets arbeidsutvalg (ordførerne) har behandlet saksinnspillene fra de tre kommunene som inngår i regionrådet. Følgende …