Gå til innhold

Politisk samrådsmøte i KVU Innfarter til Tromsø

Velkommen til det første politiske samrådsmøte i KVU Innfarter til Tromsø. De politiske samrådsmøtene er …

KS – Seminar om den nye kommuneloven

Ny kommunelov I forbindelse med ny kommunelov som trer i kraft 1.juli 2019 arrangerer KS …

Seminar- Kystsoneplanlegging

Arrangør: Nofima Seminar: Bedre kystplanlegging med økosystemtjenester?

Seminar: Fokus på fremtidens kvotesystemer

Som samarbeidspartner har alle de 3 ordførerne + daglig leder i regionrådet mulighet til å delta (dere …

Fylkesmannens kommunemøte

Praktisk informasjon Fylkesmannen reserverer hotellrom og den enkelte gjør opp for seg selv. Pris per …

Samhandlingskonferansen

Samhandlingskonferansen arrangeres hvert år av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Tema …

Næringsarena Troms høsten 2018

Påmelding: https://forms.tromsfylke.no/naering/naeringsarena-2018