Gå til innhold

Høstkonferansen 2018
11.-12. oktober
Arrangør KS Troms
Sted: Tromsø

http://www.ks.no/regioner/nord-norge/hostkonferanse-2018/