Gå til innhold

Kystsoneplan for Tromsøregionen – høring og offentlig ettersyn

Har du interesse av hvordan Tromsøregionens sjøarealer skal forvaltes de neste ti årene? 10. desember …

KVU for transportløsninger i Nord-Norge; – verksted i Alta

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lede arbeidet med Konseptvalgutredning for transportløsninger i …

KVU for transportløsninger i Nord-Norge; – verksted i Alta

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lede arbeidet med Konseptvalgutredning for transportløsninger i …

Konseptvalgutredningen KVU Innfarter til Tromsø – ute på høring.

Konseptvalgutredningen KVU Innfarter til Tromsø er utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag av Samferdselsdepartementet, ligger …

REGJERINGEN INNVILGER IKKE NORWEGIANS FORESPØRSEL OM YTTERLIGERE STØTTE

Regionråd og interkommunale råd i Troms og Finnmark samt Nordre-Norland har samlet seg om en …

Fikk du ikke med deg havbrukswebinarene? Du kan se opptakene her

17. og 18. november holdt vi to åpne webinar med fokus på havbruk i forbindelse …

Hva vet du om effektene av havbruk, tekniske løsninger og næringens innsats? Åpne webinarer 17. og 18. november

Revisjon av Kystsoneplanen – delta i webinarer Planprogrammet for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen, som …

Arktis 2030 – millioner til prosjekter som støtter opp om regjeringens nordområdepolitikk

I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 …

«Nord-Norgebanen – vår tids store nasjonale prosjekt»

«Dette er vår tids storverk, sa Kong Haakon VII da han i 1909 åpnet Bergensbanen. …

Si din mening om bruk og vern av kystsonen

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen sendes på høring og legges ut …