Gå til innhold

Kystsoneplan for Tromsøregionen – høring og offentlig ettersyn

Har du interesse av hvordan Tromsøregionens sjøarealer skal forvaltes de neste ti årene? 10. desember …

KVU for transportløsninger i Nord-Norge; – verksted i Alta

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lede arbeidet med Konseptvalgutredning for transportløsninger i …

Si din mening om bruk og vern av kystsonen

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen sendes på høring og legges ut …

Videomøte mellom Regionrådet møter Tromsbenken

Regionrådet vil gjennomføre et videomøte med Tromsbenken, mandag 27. april, kl.11:00. Møtet arrangeres som videomøte …

Tromsø-områdets regionråd møter Vest-Finnmark regionråd

Tirsdag 22. januar ble det gjennomført et møte mellom Vest-Finnmark regionråd og Tromsø-områdets regionråd. Det …

Åpent seminar om Havbruk

Tromsø Arbeiderpartis kommunestyregruppe arrangerer i dag, onsdag 19. desember,  åpent seminar om Havbruk. På seminaret …