Gå til innhold

E8 gjennom Ramfjord kan stå ferdig i 2023.

Formannskapet i Tromsø kommune, tirsdag 9/10 behandlet Ny E8 gjennom Ramfjorden, sak 18/7428. Følgende vedtak …

Innfartsveger til Tromsø – Ideveksted på Vollan

3.-4. oktober ble det avholdt ideverksted på Vollan gjestestue, i forbindelse med Statens vegvesen’s konseptvalgsutredning …

Årsmelding 2017

Regionrådet vedtok årsmelding for 2017, i regionrådsmøte 22.6.2018. Leder for regionrådet har vært varaordfører i …

Regionrådets handlingsprogram for 2018-2019

Tromsø-områdets regionråd vedtok i møte 22. juni 2018 regionrådets Handlingsprogram for 2018-2019 i tråd med …

Kystsoneplan Tromsøregionen- rulleres

Et enstemmig regionråd vedtok i møte 22. juni 2018 at kystsoneplan Kystplan Tromsøregionen skal rulleres. …

Regionrådet uttalte seg i PCI- saken

Tromsø-områdets regionråd behandlet, fredag 8. desember «PCI-saken». Et enstemmig regionråd vedtok å levere en uttalelse …