Gå til innhold

UTTALELSE OM ÅRETS STATSBUDSJETT

Tromsø-områdets regionråd har i dag (09.01.20) sendt en uttalelse vedrørende statsbudsjettet. Brevet er sendt til …

Folkevalgtopplæring i Tromsø kommune

Tromsø kommune sammen med KS avholder to-dagers-kurs for nye og gamle kommunestyrepolitikere, 17.-18. Oktober. Temaer, …

Utredning av Nord-Norgebanen- ut på høring

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet legger nå Jernbanedirektoratet et oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for en …

FINANSIELL ANALYSE – LANGSUNDFORBINDELSEN

KPMG’s finansielle analyse av Langsundforbindelsen ble presentert for media, 8. mai.2019.  Analysene er gjort med …

Uttalelse – Ja til økte bøtesatser ved tyvfiske og fiskesmugling

I en felles uttalelse til Fiskeriminister Harald T. Nesvik sier Vest-Finnmark Regionråd, Øst-Finnmark Regionråd, Nord-Troms Regionråd, Tromsø-områdets …

Tromsø-områdets regionråd møter Vest-Finnmark regionråd

Tirsdag 22. januar ble det gjennomført et møte mellom Vest-Finnmark regionråd og Tromsø-områdets regionråd. Det …

Åpent seminar om Havbruk

Tromsø Arbeiderpartis kommunestyregruppe arrangerer i dag, onsdag 19. desember,  åpent seminar om Havbruk. På seminaret …

Regional plan for Ullsfjordforbindelsen er nå ute på høring

Fylkesrådet har vedtatt å sende forslag til regional plan for fylkesveg 91 «Ullsfjordforbindelsen» ut på …