Gå til innhold

Kystsoneplan for Tromsøregionen – høring og offentlig ettersyn

Har du interesse av hvordan Tromsøregionens sjøarealer skal forvaltes de neste ti årene? 10. desember …

KVU for transportløsninger i Nord-Norge; – verksted i Alta

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lede arbeidet med Konseptvalgutredning for transportløsninger i …

Konseptvalgutredningen KVU Innfarter til Tromsø – ute på høring.

Konseptvalgutredningen KVU Innfarter til Tromsø er utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag av Samferdselsdepartementet, ligger …

«Nord-Norgebanen – vår tids store nasjonale prosjekt»

«Dette er vår tids storverk, sa Kong Haakon VII da han i 1909 åpnet Bergensbanen. …

Si din mening om bruk og vern av kystsonen

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen sendes på høring og legges ut …

Videomøte mellom Regionrådet møter Tromsbenken

Regionrådet vil gjennomføre et videomøte med Tromsbenken, mandag 27. april, kl.11:00. Møtet arrangeres som videomøte …