Gå til innhold

Konseptvalgutredningen KVU Innfarter til Tromsø – ute på høring.

Konseptvalgutredningen KVU Innfarter til Tromsø er utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag av Samferdselsdepartementet, ligger nå ute på høring, høringsfrist er 23. april 2021.
Prosjektet har vært ledet av Statens vegvesen Region nord fra oppstarten høsten 2017 frem til årsskiftet 2019/2020. Fra januar til desember 2020 har prosessen vært ledet av Statens vegvesen Transport og samfunn, ved avdeling Transport nord. Statens vegvesen har ledet styringsgruppen, som i tillegg har bestått av representanter fra Kystverket, Avinor og Jernbanedirektoratet.

Utredningen skal danne grunnlag for Regjeringens beslutning om valg av konsept og ramme for videre planlegging.

For mer informasjon om prosjektet samt selve utredningen/rapport med vedlegg. Klikk på linken nedenfor

KVU hovedrapport og vedlegg | Statens vegvesen