Gå til innhold

REGJERINGEN INNVILGER IKKE NORWEGIANS FORESPØRSEL OM YTTERLIGERE STØTTE

Regionråd og interkommunale råd i Troms og Finnmark samt Nordre-Norland har samlet seg om en felles uttalelse om at «Regjeringen ikke innvilger Norwegians forespørsel om ytterligere støtte».

Uttalelsen er gått til:
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringsminister Iselin Nybø (V)

Samferdselsdepartementet
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

Utdrag fra uttalelsen

Regionråd og interkommunale politiske i råd i Troms og Finnmark og nordre Nordland er av den oppfatning at et svekket rutetilbud til og fra Nord-Norge vil medføre store konsekvenser for samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Norge, herunder arbeidsplasser og bolyst.
Dette støttes av uttalelser fra næringsforeninger, destinasjonsselskap og lokale og regionale reiselivsbedrifter.

———————————————————————————————————————————————————-

Regionråd og interkommunale politiske råd i Troms og Finnmark og nordre Nordland ber derfor regjeringen om å omgjøre beslutningen om ikke å tildele Norwegian ytterligere støtte.

Følgende regionråd og interkommunale politiske råd har gitt sin tilslutning til uttalelsen:

Øst-Finnmark-rådet
https://www.ofr.no

Vest-Finnmark Rådet
https://vfrr.no/

Tromsø-områdets regionråd
https://www.tromso-omradet.no/

Midt-Tromsrådet

Hålogalandsrådet – (Ibestad kommune kan ikke støtte uttalelsen)
https://www.halogalandsradet.no

For hele uttalelsen følg link nedenfor

Felles nordnorsk uttalelse angående Norwegian endelig