Gå til innhold

Fikk du ikke med deg havbrukswebinarene? Du kan se opptakene her

17. og 18. november holdt vi to åpne webinar med fokus på havbruk i forbindelse med revisjonen av Kystsoneplanen. Formålet med webinarene er å gi deltakerne i ressursgruppen (som skal diskutere strukturering av næringen), befolkingen som skal medvirke i prosessen og politikerne som skal fatte beslutningene, et felles kunnskapsgrunnlag ved oppstart av planarbeidet. Opptak av webinarene, alle presentasjonene i pdf format, samt Spørsmål «fra salen» med svar fra foredragsholderne, finner du på på prosjektsidene.

Klikk deg rett inn i webinarene nedenfor om du ønsker å se opptakene: