Gå til innhold

Hva vet du om effektene av havbruk, tekniske løsninger og næringens innsats? Åpne webinarer 17. og 18. november

Revisjon av Kystsoneplanen – delta i webinarer

Planprogrammet for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen, som er kommunenes bestilling til prosjektet, er vedtatt og prosjektet går nå over i planfasen. I forbindelse med oppstart av planarbeidet knyttet til sjømat, planlegges to åpne webinar med fokus på havbruk. Formålet med webinarene er å gi deltakerne i ressursgruppen for sjømat, befolkingen som skal medvirke i prosessen og politikerne som skal fatte beslutningene, et felles kunnskapsgrunnlag ved oppstart av arbeidet. Klikk på lenka for arrangementet på den enkelte dagen for å delta i webinaret. Du trenger ikke melde deg på. Du vil ikke kunne ta ordet, men du kan stille spørsmål til foredragsholderne ved bruk av chatten. Les mer om programmet og tidspunkt for webinarene og hold deg orientert om prosessen ved å følge med på prosjektsidene.

17. november 2020 : Kunnskapsstatus – effekter på miljø, tekniske løsninger og næringens innsats.

18. november 2020: Havbruk – hva er det reelle arealbehovet, hva ønsker næringen og hva mener friluftsliv og sektomyndigheter bør vektlegges?

Har du ikke anledning til å få med deg webinarene på direkten? Webinarene vil bli tatt opp og lagt ut i etterkant.