Gå til innhold

Arktis 2030 – millioner til prosjekter som støtter opp om regjeringens nordområdepolitikk

I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 millioner kroner til prosjekter som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk. Tidligere var det Utenriksdepartementet som forvaltet ordningen i sin helhet, med regionreformen har 40 % av midlene blitt overført til Troms og Finnmark fylkeskommune. Til sammen 45,48 mill. kroner skal bidra til å støtte opp under regjeringens nordområdepolitikk. 20 millioner kroner skal forvaltes av Innovasjon Norge Arktis og gå til bedriftsrettede tiltak.

Dette i følge pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

For utfyllende opplysninger om støtteordningen følg linken nedenfor

https://www.tffk.no/aktuelt/25-48-millioner-til-arktis-2030.19514.aspx