Gå til innhold

Si din mening om bruk og vern av kystsonen

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn frem til 31. august 2020.

Vi inviterer også til direktesendt folkemøte den 16. juni om saken.

Det er formannskapene i kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy som har vedtatt at forslaget til planprogram for revisjon av den interkommunale «Kystsoneplanen for Tromsøregionen» skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Hva er kystsoneplanen?
Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes.

Planprogrammet setter rammene for arbeidet og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredinger.

Du inviteres til digitalt folkemøte
Tirsdag 16. juni 2020 kl. 13 – 15 arrangerer vi et folkemøte for alle de tre berørte kommunene.

Du får anledning til å følge folkemøtet via en direktesending på nettsidene til Tromsø kommune. Videoavspilleren vil bli publisert her før møtestart.

Har du innspill eller spørsmål?
Les mer om Kystsoneplanen og finn saksdokumentene på prosjektsiden.

Spørsmål til folkemøtet kan sendes til: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no

Innspill og merknader til planprogrammet sendes til postmottak@tromso.kommune.no.