Gå til innhold

Videomøte mellom Regionrådet møter Tromsbenken

Regionrådet vil gjennomføre et videomøte med Tromsbenken, mandag 27. april, kl.11:00. Møtet arrangeres som videomøte da begge parter påpeker at en følger regjeringens og stortingets retningslinjer vedrørende fysiske møter som følge av koronapandemien.

Det er satt av 1t 30 min til møtet.
Hovedtema for møtet er:

Næringslivet:
Hvordan påvirker koronapandemien det regionale og lokale næringslivet, herunder fiskeri, landbruk og reiseliv? Hvordan kan tromsbenken bidra?

Samferdsel:

  • E8 Sørbotn-Lauksletta
  • E6 Nordkjosbotn-Hatteng
  • Tromsø lufthavn, Langnes – ny flyterminal, oppstillingsplass og på sikt rullebaneforlenging.
  • Tromsøpakken (Ny Tverrforbindelse og Ny Kvaløyforbindelse)
  • Langsundforbindelsen
  • Ullsfjordforbindelsen