Gå til innhold

UTTALELSE OM ÅRETS STATSBUDSJETT

Tromsø-områdets regionråd har i dag (09.01.20) sendt en uttalelse vedrørende statsbudsjettet. Brevet er sendt til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I brevet uttrykker Tromsø-områdets regionråd ved ordførerne i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune en sterk bekymring for dårligere økonomiske rammebetingelser for kommunene. Spesielt trekkes det fram hvordan statlige oppgaver overføres til kommunene uten at det er tilstrekkelig kompensert. I brevet står det blant annet: «Reduksjonen i kommunenes handlingsrom kan ikke gjennomføres uten at det påvirker

kvaliteten og omfanget av tjenestene som tilbys i kommunene.»

Det er stadige endringer og oppgaveoverføringer knyttet til blant annet samhandlingsreformen og kommunereformen. Demografiske merkostnader blir ikke fullt ut kompensert.

«Kommunene er ansvarlig for mange tjenester til innbyggerne. Dårligere økonomiske forutsetninger for kommunene bør gjøre regjeringen bekymret. Statsbudsjettet bør legge til rette for at vi fra alle forvaltningsnivåer kan yte gode tjenester til innbyggerne.»

Uttalelse statsbudsjettet