Gå til innhold

Regionrådene i Troms har levert felles høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets Nord-Norgebaneutredning.

Mandag 7. oktober leverte regionrådene i Troms felles høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets utredning: Ny jernbane Fauske-Tromsø (Nord-Norgebanen) Oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Følgende vedtak ble fattet i de fire regionrådene.

Vedtak

  1. Nord-Troms regionråd, Tromsø-områdets regionråd, Midt-Troms regionråd, og Sør-Troms regionråd fremsender herved felles uttalelse til Jernbanedirektoratets utredningen av 1. juli, Ny jernbane Fauske- Tromsø (Nord-Norgebanen) Oppdatert kunnskapsgrunnlag.
  2. Som det fremkommer av vedlagte uttalelse, støtter disse fire regionrådene en utbygging av hele Nord- Norgebanen fra Fauske til Nordkjosbotn med sidelinje til Tromsø og Harstad. Det vil være fremtidsrettet da det åpner for videreføring av jernbane videre nordover til Finnmark og for en kopling med en jernbane fra Kolari i Finland til Storfjord

For mer informasjon om høringsdokumentene, klikk på linkene nedenfor

Tromsø kommunes Jernbaneutvalg-høringsinnspill

Regionrådenes høringssvar