Gå til innhold

FINANSIELL ANALYSE – LANGSUNDFORBINDELSEN

KPMG’s finansielle analyse av Langsundforbindelsen ble presentert for media, 8. mai.2019.  Analysene er gjort med bakgrunn i den informasjonen som har vært tilgjengelig i april 2019, og det har ikke vært gjort forsøk på å forutse hvordan for eksempel rammebetingelser og inntektsmodeller kan bli endret i framtiden. (fra forordet).

De gjennomførte analysene viser at Langsundforbindelsen vil være et lønnsomt prosjekt med de forutsetningene som redegjøres for i de etterfølgende delene av denne rapporten.

Prosjektet er planlagt finansiert gjennom en kombinasjon fergeavløsningsmidler, mva-kompensasjon, bompenger, tilskudd fra Karlsøy kommune og fylkeskommunalt låneopptak.

Rapporten i sin helhet finner du nedenfor.

Finansiell analyse- Langsundforbindelsen

Presentasjon fra pressekonferanse