Gå til innhold

Uttalelse – Ja til økte bøtesatser ved tyvfiske og fiskesmugling

I en felles uttalelse til Fiskeriminister Harald T. Nesvik sier Vest-Finnmark Regionråd, Øst-Finnmark Regionråd, Nord-Troms Regionråd, Tromsø-områdets Regionråd, Ofoten Regionråd, Lofotrådet,  Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune ja til økte bøtesatser ved tyvfiske og fiskesmugling.

Foto: Tollvesenet

Som det heter i oversendelsesbrevet.

Det er stor enighet og en felles forståelse i landsdelen om at det er viktig at uttaket av de marine ressursene i forbindelse med havfisketurisme må bidra til å styrke de seriøse aktørene, samt at man må sikre at gjeldende regelverk blir fulgt. I den forbindelse vil en kraftig økning i bøtesatsene slik NHO Reiseliv har foreslått kunne gi en god preventiv effekt på de som spekulerer i profitt omkring utførselen av fisk.

For uttalelsen
Uttalelse – Ja til økte bøtesatser ved tyvfiske og fiskesmugling