Gå til innhold

Regional plan for Ullsfjordforbindelsen er nå ute på høring

Fylkesrådet har vedtatt å sende forslag til regional plan for fylkesveg 91 «Ullsfjordforbindelsen» ut på høring.

I fylkesrådsmøte, 30. oktober vedtok fylkesrådet å sende Regional plan for Ullsfjordforbindelsen ut på høring,  etter innstilling fra fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Vedtak:

1. Fylkesrådet vedtar at forslag til regional plan for Ullsfjordforbindelsen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med minst 6 ukers frist, jfr. pbl § 8-3.
2. Høringsperiode 1. november 2018 til 31. januar 2019

For ytterligere informasjon om saken:

http://www.tromsfylke.no/presse/pressemeldinger/ullsfjordforbindelsen-ut-paa-hoering/