Gå til innhold

E8 gjennom Ramfjord kan stå ferdig i 2023.

Formannskapet i Tromsø kommune, tirsdag 9/10 behandlet Ny E8 gjennom Ramfjorden, sak 18/7428.

Følgende vedtak ble fattet

Vedtak:
1. Tromsø kommune ber om at det økonomiske tallgrunnlaget for vestre trasé oppdateres
og at det utarbeides en tidsplan for realisering når det gjelder regulering og bygging av
østre trasé og vestre trasé med tanke på hva som realiseres raskest.
2. Tromsø kommune vil understreke at en ny vei gjennom Ramfjorden bygges ut raskest
mulig, uavhengig av trasévalg.
3. Tromsø kommune ber Statens Vegvesen klargjøre planforslaget for vestre trasé til
politisk behandling slik at det muliggjør finansiering over RNB 2019, samt at
bompengeproposisjon planlegges for behandling i Stortinget i vårsesjonen 2019

Regionvegsjef Torbjørn Naimak uttalte til avisen Nordlys, 10. oktober at et otimistisk og grovt tidsestimat er at veien kan stå ferdig i 2023 – om vi får regulering på plass og bevilgninger i revidert statsbudsjett til våren, kan selve arbeidet starte opp i årsskiftet 2019/2020. Så er det byggetid på tre til tre og et halvt år. Dette er altså et veldig grovt anslag, men det er mulig å få til». Sier Naimak til avisen Nordlys.

Link til saksprotokoll, sak 18/7428

SAKSPROTOKOLL – NY E8 GJENNOM RAMFJORDEN (1)