Gå til innhold

Innfartsveger til Tromsø – Ideveksted på Vollan

3.-4. oktober ble det avholdt ideverksted på Vollan gjestestue, i forbindelse med Statens vegvesen’s konseptvalgsutredning (KVU) for innfarter til Tromsø. Ideverkstedet ble åpnet av regionvegsjef Torbjørn Naimak.

I invitasjonsbrevet fra Statens vegvesen ved regionvegsjef Torbjørn Naimak heter det:
Vi trenger din hjelp for å  kartlegge transportbehov og framtidsmuligheter for folk, kommuner og næringsliv i området. E8 og Ullsfjordforbindelsen får stor oppmerksomhet. I tillegg omfatter denne utredningen fem andre innfartsårer til Tromsø. For å få mest mulig kunnskap og gode innspill, håper vi at du kan være med og bidra.

Følgende var invitert til å delta på ideverkstedet, fylkesrådet, ordførere, regionrådssekretærer, Sametinget, representanter fra Fylkesmannen i Troms, Kystverket, Avinor, Jernbanedirektoratet og Forsvaret.

Dette var det andre møtet i en serie på tre. Neste ideverksted finner sted i januar 2019. Det verkstedet vil ha spesielt fokus på næringslivets behov og ønsker. Spørsmål om utredningen kan rettes til prosjektleder Nils Petter Rusånes.
nils.rusaannes@vegvesen.no

Prosjektets nettside er: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso

Der finner man blant annet nyheter og utfordringsnotat for KVUen.