Gå til innhold

Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen behandles nå i de respektive kommuner

Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen er nå lagt ut for politisk behandling i de respektive kommuner.

Planen er vedtatt i følgende kommuner:
Tromsø – formannskap 7/8 og kommunestyret 29/8
Storfjord – formannskap 5/9

Skal behandles i følgende kommuner:
Lyngen – formannskap 26/9- kommunestyret 2/10
Balsfjord – formannskap 26/9
Karlsøy – kommunestyret 24/10