Gå til innhold

Regionrådets handlingsprogram for 2018-2019

Tromsø-områdets regionråd vedtok i møte 22. juni 2018 regionrådets Handlingsprogram for 2018-2019 i tråd med regionrådet overordnede målsetting:

Tromsø-områdets regionråd skal fungere som koordinator og pådriver i regionalt og interkommunalt samarbeid og bidra til å styrke interkommunalt samarbeid.

Tiltakene omfatter områder som, infrastruktur/samferdsel, næringsutvikling, interkommunalt samarbeid, og barn og unge.

For Handlingsprogrammet følg linken nedenfor.

Handlingsprogram – vedtatt 22.6.2018