Gå til innhold
Kystsoneplan Tromsøregionen

Kystsoneplan Tromsøregionen- rulleres

Et enstemmig regionråd vedtok i møte 22. juni 2018 at kystsoneplan Kystplan Tromsøregionen skal rulleres.

Høsten 2015 vedtok kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø en felles kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem i regionen.
I planbeskrivelsen er det anbefalt at planen rulleres minst hvert 4 år. Etter signaler fra de deltakende kommuner om nødvendigheten av rullering av planen da behovet for flere lokaliteter for havbruksnæringen er påtrengende ønsker regionrådet at det igangsettes et rulleringsarbeid av eksisterende regionale kystsoneplan, snarest mulig.