Gå til innhold

Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen ute på høring

Regional strategisk næringsplan er utarbeidet av Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner for å gjøre Tromsøregionen til den beste verdiskapingsregionen i Arktis med Tromsø som arktisk hovedstad.
Høringsfrist er 21. mai 2018.

Planen fokuserer på attraktivitet for utvikling og etablering, innovasjon og bærekraftig verdiskaping, infrastruktur og transport, samt areal. Vi ønsker innspill til hvordan vi sammen kan øke verdiskapingen i Tromsøregionen.

Her kan du finne forslag til Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen:

http://www.tromso.kommune.no/regional-strategisk-naeringsplan-2018-2022.6102242-167939.html

Eventuelle innspill sendes til en enkelte kommune.

Tromsø kommune: postmottak@tromso.kommune.no

Balsfjord kommune: post@balsfjord.kommune.no

Karlsøy kommune: postmottak@karlsoy.kommune.no

Lyngen kommune: post@lyngen.kommune.no

Storfjord kommune: post@storfjord.kommune.no