Gå til innhold

Ullsfjordforbindelsen – felles regionrådsuttalelse

De to regionrådene anser Ullsfjordforbindelsen (UFB) som så viktig for vår del av fylket,  at man har besluttet å avgi en egen, felles uttalelse om denne vegforbindelsen.

Regionrådene skriver blandt annet følgende i uttalelsen:

Regionrådene slutter seg til Fylkestingets tidligere vedtak med mål om at kjøreavstanden i tid mellom Tromsø og Alta kortes inn med en time. UFB med hurtiggående ferge over Lyngen leverer denne reduksjonen i tid.

Vår storregion er i vekst og rommer tre nye vekstnæringer: Havbruk, turisme og petroleum. Avhengigheten av Tromsø, både for utvikling av bolyst og næringsutvikling i hele regionen, er økende.

Regionrådene peker på det igangsatte arbeid med KVU for innfartsvei til Tromsø hvor formålet nettopp er å «bringe Tromsø nærmere de andre stedene i fylket». For Nord-Troms vil dette arbeidet være av største betydning. UFB vil gi kortere veg fra Tromsø til Finnmark og derved bidra til å bygge det nye fylket i nord tettere sammen. Det første høringsmøtet viste at etablering av UFB anses som det helt sentrale element i en slik strategi.

Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet vedta at Regional Plan for UFB som skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges opp med videreføring i form av reguleringsplan, anleggsplaner og realisering.