Gå til innhold
PCI-behandling

Regionrådet uttalte seg i PCI- saken

Tromsø-områdets regionråd behandlet, fredag 8. desember «PCI-saken». Et enstemmig regionråd vedtok å levere en uttalelse i saken. Denne ble rettet til styreleder i Helse Nord HRF, med kopi til Statsministeren, helseministeren, kommunal-og moderniseringsministeren, kunnskapsministeren, fylkeskommunene Finnmark, Troms og Nordland, samt alle regionrådene i de tre nordligste fylkene.

Uttalelsen:

Helse Nord

Styreleder

Tromsø, 11.12.2017.

Eventuell opprettelse av egen PCI-enhet ved Nordlandssykehuset Bodø.

Tromsø-områdets regionråd har i regionrådsmøte fredag 8.desember 2017 behandlet Helse Nord sin sak om en eventuell opprettelse av egen PCI-enhet ved Nordlandssykehuset Bodø.

I de siste femti årene har en ved UiT Norges Arktiske Universitet og ved UNN bygget opp høy kompetanse innenfor allmenn medisin og høyt spesialiserte medisinske tjenester herunder en velfungerende PCI-enhet som hele Nord-Norge og Svalbard har nytt godt av på lik linje med resten av landet.
Kvaliteten på PCI ved dagens UNN gir den nord-norske befolkning et likeverdig tilbud relativt til resten av landet. Det svekker heller ikke grunnlaget for kvaliteten i de sør-norske PCI tilbudene.

Regionrådet er derimot sterkt bekymret for at en opprettelse av egen PCI-enhet i Bodø vil svekke PCI-enheten ved UNN ved å halvere befolkningsgrunnlaget for de avanserte prosedyrene i Nord-Norge.

Tromsø-områdets regionråd er også bekymret for at en etablering av nok en PCI-enhet i Nord-Norge i tilknytning til Nordlandssykehuset Bodø og ikke minst ordvalget «opplevd likeverdig tilbud», kan være starten på en dekomponering av flere av de mest avanserte helsetilbudene som er bygget opp over tiår ved UNN.

Dette er en historisk viktig avgjørelse.

Regionrådet ber derfor styreleder for Helse Nord sørge for at saken ikke behandles før man har et fulltallig styre hvor alle representanter fra Troms og Finnmark også er til stede. Dette for å sikre best mulig legitimitet til avgjørelsen.

Tromsø-områdets regionråd

Jarle Aarbakke, leder.

Kopi til:

Statsminister, Erna Solberg

Helseminister, Bent Høie

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner

Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen

Troms fylkeskommune

Fylkestinget
Fylkesordfører
Fylkesrådsleder
Finnmark fylkeskommune

Fylkestinget
Fylkesordfører
Nordland fylkeskommune

Fylkestinget
Fylkesordfører
Fylkesrådsleder
Regionrådene i Troms, Finnmark og Nordland

UiT Norges Arktiske Universitet

Rektor, Anne Husebekk
Universitetssykehuset Nord-Norge

Styreleder, Jorhill Andreassen
Administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen
Balsfjord kommune

Karlsøy kommune

Tromsø kommune