Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon

Regionfakta

Oppdatert 20. april, 2015

Tromsø-områdets regionråd omfatter kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.

De tre kommunene er ulike både med hensyn til areal, demografi og næringsstruktur. Men de har et fellestrekk i spennende, dynamisk, ressursrik, vakker, vill og storslått natur. Dette er et godt utgangspunkt for en regional satsing på bærekraftig vekst. Alle tre kommunene grenser mot havet.

I dag bor nesten halvparten av fylkets innbyggere i regionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø). Per 1. januar 2011 hadde regionen et samlet folketall på 76 113 personer, Balsfjord (5 517), Karlsøy (2 357) og Tromsø (68 239). Dette utgjør 48,1 % av folkemengden i Troms.

Regionen har et sammensatt næringsliv som spenner over alt fra landbruk, fiskeri, service og industri. Selv om kommunene i regionen er ulike med hensyn til folketall og muligheter, ligger det et utviklingspotensial i å utnytte de mulighetene som finnes på områder som et felles arbeidsmarked, offentlig service, kultur og næring i enda større grad enn i dag.

Gode kommunikasjoner er og vil være en forutsetning for interkommunalt samarbeid, et felles arbeidsmarked og økt samarbeid mellom næringslivet i kommunene. Når Ryaforbindelsen åpner, vil dette gi større mulighet for dagpendling inn til Tromsø fra Malangshalvøya. Etter hvert som også Langsundforbindelsen blir realisert, vil et felles arbeidsmarked for regionen også åpne seg for de som bor på Reinøya.

Et fellestrekk for de tre kommunene i regionen er at en vil få stadig flere eldre over 60 år, med de utfordringer dette medfører for tilrettelegging og drift av sykehjemsplasser og eldreboliger.