- Tromsø-områdets Regionråd - http://www.tromso-omradet.no -

Lenker

Fylkeskommuner og fylkesmenn i Nord-Norge

Troms fylkeskommune [1]
Fylkesmannen i Troms [2]
Nordland fylkeskommune [3]
Fylkesmannen i Nordland [4]
Finnmark fylkeskommune [5]
Fylkesmannen i Finnmark

Universitet og høyskoler i Troms

Universitetet i Nord-Norge Norges Arktiske Universitet  [6]

Høyskolen i Harstad

Universitet og høyskoler i Finnmark

Universitetet i Nord-Norge Finnmarksfakultetet

Universitet og høyskoler i Nordland

Universitetet i Nordland [7]
Høyskolen i Narvik

Regionale arbeidsgiverorganisasjoner

KS Nord-Norge
NHO Troms og Svalbard

Helseforetak og sykehus

Helse Nord HRF [8]
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) [9]

Nordlandssykehuset [10]

Finnmarssykehuset [11]

Helgelandssykehuset

Storting og regjering

Stortinget [12]
Regjeringen og departementene

Andre regionråd i Troms

Nord-Troms regionråd [13]
Midt-Troms regionråd [14]
Sør-Troms regionråd

Regionråd i Nordland

Vesterålen regionråd [15]
Ofoten regionråd [16]
Lofoten regionråd [17]
Salten regionråd [18]
Helgeland regionråd [19]
Sør-Helgeland regionråd [20]
Indre Helgeland regionråd

Regionråd i Finnmark

Vest-Finnmark regionråd [21]
Øst-Finnmark regionråd

Regionale reiselivsorganisasjoner

Visit Tromsø-regionen
Destinasjon 71° Nord