Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon

Regionrådet ledes av to kvinnelige ordførere de neste to årene.

Publisert 16. desember, 2017

På årets siste regionrådsmøte, 8. desember ble ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen valgt som leder.

Regionrådsleder, ordfører Gunda Johansen, Balsfjord kommune

Nestleder er ordfører Mona Pedersen, Karlsøy kommune. Disse er oppnevnt for de neste to årene.

Nytt fast medlem i regionrådet er Gunn Hansen (AP), Karlsøy kommune. Hun erstatter Eskild Johansen (AP)som har flyttet fra kommunen. Ut over dette er det ingen forandringer i regionrådets sammensetting.

Regionrådets sammensetting er regulert i regionrådets vedtekter, §1 – Deltakende kommuner og oppnevning av representanter

Tromsø-områdets regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet består av 9 medlemmer med 3 representanter fra hver av de samarbeidende kommunene.

For de kommuner med formannskapsmodell skal ordfører og varaordfører være medlemmer. Det siste medlemmet, samt tre varamedlemmer, velges av og blant de enkelte kommunestyrer. Varamedlemmene oppnevnes i rekkefølge for de tre medlemmene i sin kommune.

For kommuner med parlamentarisk styringsmodell skal byrådsleder og ordfører være medlemmer, med nestleder i byrådet og varaordfører som personlige stedfortredere. Det siste medlemmet, og vara for dette, oppnevnes av og blant de enkelte kommunestyrer.

Medlemmene i Regionrådet velges for 4 år og skal følge valgperioden. Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *