Velkommen til Tromsø-områdets regionråd

Tromsø-områdets regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune.

Tromsø-områdets regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionens interesser utad.

Møteplan for regionrådet

Lyst å vite mer? Bla gjennom vår brosjyre

brosjyre nedlastning


 

Regionrådet møtte den «nye» Tromsbenken

Publisert 25. november, 2017

Fredag 24. November møtte Tromsø-områdets regionråd den « nye» Tromsbenken. I løpet av to timer ble det blant annet diskutert regionale saker som E8, Regionreformen- og oppgaveportefølje, herunder også Tromsø kommune sin rolle som Arktisk hovedstad, Havbruksfondet, etablering av et Nord- Norsk såkornfond på lik linje med etablerte fond i sør, vest og midt-Norge, med mere.

Les mer »

REGIONRÅDETS MASTERGRADSSTIPEND FOR 2017 – UTLYSNING

Publisert 13. februar, 2017

Tromsø-områdets regionråd utlyser nå for fjerde år på rad, stipend for mastergrad-studenter. Har du tenkt å skrive en masteroppgave med tema som er relevant for kommunene i Tromsø-området?
Nå har du mulighet til å konkurrere om stipend på inntil
30 000 kroner.

Les mer »

ÅRETS SISTE REGIONRÅDSMØTE

Publisert 12. desember, 2016

 

Regionrådet besøker Bull Gård i Karlsøy.

Årets siste regionrådsmøte avholdes fredag 16. desember, kl. 10.00 i Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. Regionrådet for bl.a. besøk av Arktisk råds sekretariat ved, ass. direktør Nina Buvang Vaaja.
For fullstendig sakskart, klikk på linken.

Les mer »

Reiselivsprosjektet “Et levende Øyrike” i Karlsøy videreføres

Publisert 2. juni, 2016

Reiselivsprosjektet ” Et levende øyrike” videreføres for to nye år med nytilsatt prosjektleder.
Den nye prosjektlederen er opprinnelig tysk og heter Franziska Wentzlaff.

Franziska Wentzlaff

Franziska Wentzlaff

Franziska har Mastergrad fra Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Wentzlaff har i følge Karlsøy kommune en omfattende bakgrunn fra reiseliv, både når det gjelder utdanning og praksis.
Les mer »

Regionrådets Mastergradstipend for 2016 er tildelt

Publisert 23. mai, 2016

MasterstudentFredag 20. mai tildelte et enstemmig stipendutvalg masterstudent i sykepleie, Anne-Marie Isaksen regionrådets Mastergradstipend for 2016. Stipendet er på 30.000 kroner.
Anne-Marie Isaksen ønsker å undersøke/skrive om hvordan det er å være distriktssykepleier, spesielt innenfor faglig autonomi og samhandling.
Les mer »

Arkiv »