Velkommen til Tromsø-områdets regionråd

Tromsø-områdets regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune.

Tromsø-områdets regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionens interesser utad.

Møteplan for regionrådet

Lyst å vite mer? Bla gjennom vår brosjyre

brosjyre nedlastning


 

Regionrådets Mastergradstipend for 2016 er tildelt

Publisert 23. mai, 2016

MasterstudentFredag 20. mai tildelte et enstemmig stipendutvalg masterstudent i sykepleie, Anne-Marie Isaksen regionrådets Mastergradstipend for 2016. Stipendet er på 30.000 kroner.
Anne-Marie Isaksen ønsker å undersøke/skrive om hvordan det er å være distriktssykepleier, spesielt innenfor faglig autonomi og samhandling.
Les mer »

Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 – regionrådets høringsuttalelse

Publisert 4. mai, 2016

Transportetatene (Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket) og Avinor la 29. februar i år frem sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 for høring for landets 19 fylker og de fire største byene.
Ny NTP spenner denne gangen over 12 år og det planlegges innenfor ulike finansielle rammer, netto nytte per budsjettkrone mv.
Les mer »

Regionrådet diskuterte Forsvarets langtidsplan med Tromsbenken

Publisert 28. april, 2016

I regionrådets møte med Tromsbenken, 4. mars var forsvarets langtidsplan et av de viktigste punkter på dagsordenen.

StortingsbygningenRegionrådets Rolleiv Lind fra Tromsø (H) gav Tromsbenken regionrådets syn på forsvarssituasjonen i nord samt en generell betraktning av forsvarets situasjon på nasjonalt nivå. Linds innlegg ble supplert av regionrådet medlem Ole-Johan Rødvei, Balsfjord (H).
Les mer »

Forslag til NTP 2018-2029 står på sakskartet når regionrådet møter Tromsbenken

Publisert 2. mars, 2016

StortingsbygningenEn av de viktigste sakene som står på sakskartet når regionrådet møter Tromsbenken, fredag 4. mars er E8 gjennom Ramfjord. I forslaget til Nasjonaltransportplan 2018-2029 er E8 gjennom Ramfjord ikke prioriotert de første seks årene i perioden.
Les mer »

Robek-faren er avblåst i Karlsøy kommune

Publisert 24. februar, 2016

Rådmann i Karlsøy

Foto: Karlsøy kommune

Rådmann Jan-Hugo Sørensen er svært glad for å kunne orientere om at Karlsøy kommune både har fått dekt inn underskuddet fra 2013 på og i tillegg har et overskudd for 2015 på rett over 4 millioner.
Les mer »

Arkiv »