Velkommen til Tromsø-områdets regionråd

Tromsø-områdets regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune.

Tromsø-områdets regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionens interesser utad.

Møteplan for regionrådet

 


 

Regionrådets handlingsprogram for 2018-2019

Publisert 29. juni, 2018

Foto: Tenkt trase for Ullsfjordforbindelsen

Tromsø-områdets regionråd vedtok i møte 22. juni 2018 regionrådets Handlingsprogram for 2018-2019 i tråd med regionrådet overordnede målsetting: 
Les mer »

Kystsoneplan Tromsøregionen- rulleres

Publisert 22. juni, 2018

Et enstemmig regionråd vedtok i møte 22. juni 2018 at kystsoneplan Kystplan Tromsøregionen skal rulleres.

Høsten 2015 vedtok kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø en felles kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem i regionen.
Les mer »

Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen ute på høring.

Publisert 16. april, 2018

Regional strategisk næringsplan er utarbeidet av Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner for å gjøre Tromsøregionen til den beste verdiskapingsregionen i Arktis med Tromsø som arktisk hovedstad.
Høringsfrist er 21. mai 2018.
Les mer »

Ullsfjordforbindelsen – felles regionrådsuttalelse.

Publisert 5. februar, 2018

De to regionrådene anser Ullsfjordforbindelsen (UFB) som så viktig for vår del av fylket,  at man har besluttet å avgi en egen, felles uttalelse om denne vegforbindelsen.

Regionrådene skriver blandt annet følgende i uttalelsen:

Regionrådene slutter seg til Fylkestingets tidligere vedtak med mål om at kjøreavstanden i tid mellom Tromsø og Alta kortes inn med en time. UFB med hurtiggående ferge over Lyngen leverer denne reduksjonen i tid.
Les mer »

Regionrådet uttalte seg i PCI- saken

Publisert 18. desember, 2017

PCI-behandling ved UNN Tromsø. Arkivfoto. Foto Jan Fredrik Frantzen, UNN

Tromsø-områdets regionråd behandlet, fredag 8. desember «PCI-saken». Et enstemmig regionråd vedtok å levere en uttalelse i saken. Denne ble rettet til styreleder i Helse Nord HRF, med kopi til Statsministeren, helseministeren, kommunal-og moderniseringsministeren, kunnskapsministeren, fylkeskommunene Finnmark, Troms og Nordland, samt alle regionrådene i de tre nordligste fylkene.

Les mer »

Arkiv »