Velkommen til Tromsø-områdets regionråd

Tromsø-områdets regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune.

Tromsø-områdets regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionens interesser utad.

Møteplan for regionrådet

Lyst å vite mer? Bla gjennom vår brosjyre

brosjyre nedlastning


 

Ullsfjordforbindelsen – felles regionrådsuttalelse.

Publisert 5. februar, 2018

De to regionrådene anser Ullsfjordforbindelsen (UFB) som så viktig for vår del av fylket,  at man har besluttet å avgi en egen, felles uttalelse om denne vegforbindelsen.

Regionrådene skriver blandt annet følgende i uttalelsen:

Regionrådene slutter seg til Fylkestingets tidligere vedtak med mål om at kjøreavstanden i tid mellom Tromsø og Alta kortes inn med en time. UFB med hurtiggående ferge over Lyngen leverer denne reduksjonen i tid.
Les mer »

Regionrådet uttalte seg i PCI- saken

Publisert 18. desember, 2017

PCI-behandling ved UNN Tromsø. Arkivfoto. Foto Jan Fredrik Frantzen, UNN

Tromsø-områdets regionråd behandlet, fredag 8. desember “PCI-saken”. Et enstemmig regionråd vedtok å levere en uttalelse i saken. Denne ble rettet til styreleder i Helse Nord HRF, med kopi til Statsministeren, helseministeren, kommunal-og moderniseringsministeren, kunnskapsministeren, fylkeskommunene Finnmark, Troms og Nordland, samt alle regionrådene i de tre nordligste fylkene.

Les mer »

Regionrådet ledes av to kvinnelige ordførere de neste to årene.

Publisert 16. desember, 2017

På årets siste regionrådsmøte, 8. desember ble ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen valgt som leder.

Regionrådsleder, ordfører Gunda Johansen, Balsfjord kommune

Nestleder er ordfører Mona Pedersen, Karlsøy kommune. Disse er oppnevnt for de neste to årene.

Nytt fast medlem i regionrådet er Gunn Hansen (AP), Karlsøy kommune. Hun erstatter Eskild Johansen (AP)som har flyttet fra kommunen. Ut over dette er det ingen forandringer i regionrådets sammensetting.
Les mer »

Regionrådet møtte den «nye» Tromsbenken

Publisert 25. november, 2017

Fredag 24. November møtte Tromsø-områdets regionråd den « nye» Tromsbenken. I løpet av to timer ble det blant annet diskutert regionale saker som E8, Regionreformen- og oppgaveportefølje, herunder også Tromsø kommune sin rolle som Arktisk hovedstad, Havbruksfondet, etablering av et Nord- Norsk såkornfond på lik linje med etablerte fond i sør, vest og midt-Norge, med mere.

Les mer »

REGIONRÅDETS MASTERGRADSSTIPEND FOR 2017 – UTLYSNING

Publisert 13. februar, 2017

Tromsø-områdets regionråd utlyser nå for fjerde år på rad, stipend for mastergrad-studenter. Har du tenkt å skrive en masteroppgave med tema som er relevant for kommunene i Tromsø-området?
Nå har du mulighet til å konkurrere om stipend på inntil
30 000 kroner.

Les mer »

Arkiv »